Joi, 29 Septembrie 2022
   Newsletter

Doriti sa primiti stiri referitoare la activitatea Politiei Locale Botosani? Introduceti aici adresa dvs. de mail:

   


   Situatii de urgenta

Pentru situatii de urgenta apelati la nr. de telefon: 513100.
pentru sesizari online click aici


   Contact

  Politia Locala
  Botosani

Mihail Kogalniceanu nr. 16
Telefon: 0231.513.100; 0331.401.541;
Fax: 0231.527.022
Email: politialocalabt@yahoo.com

Daca doriti ca mesajul dumneavoastra sa apara pe site, scrieti-ne in cartea de oaspeti

Analiza activitatii desfasurate de Politia Locala in perioada 28.08-03.09.2011

În perioada 28.08 - 03.09.2011, Poliţia Locală Botoşani a desfăşurat multiple activităţi de prevenire şi combatere a faptelor antisociale, conform competenţelor ce-i revin prin Legea 155/2010, intervenindu-se cu măsuri specifice în situaţia în care s-au constatat încălcări ale actelor normative pentru care suntem abilitaţi să constatăm şi să aplicăm sancţiuni.
                                     
                                           *
Potrivit competenţelor ce ne revin pe linie de constatare a contravenţiilor, în perioada menţionată au fost aplicate 186 sancţiuni contravenţionale, după cum urmează:
 Legea 61/1991 ---------12;
 Legea 12/1990 ---------6;
 H.C.L. 70/2011 ------ 148;
 H.C.L. 76/2002 -------- 3;
 H.C.L. 202/2005 -------9;
 Legea 50/1991---------6;
 H.G. 661/2001----------1;
 O.G. 99/2000 --------- 1.


În perioada supusă analizei, poliţiştii locali, au constatat un număr de 186 contravenţii, fiind aplicate 105 sancţiuni cu amendă în valoare totală de 24.480 lei, 7 sancţiuni cu avertisment şi confiscarea sumelor de bani provenite din activităţi de comerţ ilicit şi 74 cazuri, în care, datorită pericolului social redus al faptelor, s-a dispus avertizarea scrisă a contravenienţilor.

 

                                     *
Menţinerea ordinii şi liniştii publice pe raza municipiului Botoşani

În vederea îndeplinirii acestei sarcini, au fost efectuate patrulări în zonele de competenţă, în trei schimburi, patrule mixte (câte 10 poliţişti locali/zi) cu agenţi ai Poliţiei Municipiului şi s-au efectuat intervenţii rapide în cazurile în care s-a impus această măsură.
 
Conform Legii 61/1991, au fost constatate 12 contravenţii, din care 11  sancţionate cu amendă în valoare de totală de 2.150 lei şi una cu avertisment şi confiscarea sumei de 5 lei.
În funcţie de articolul din lege încălcat, sancţiunile contravenţionale aplicate, se referă la:
  Două persoane au fost sancţionate contravenţional, conform art. 3, pct. 1,  pentru adresare de injurii şi expresii jignitoare, precum şi ameninţări cu acte de violenţă la adresa cetăţenilor, cu amendă în valoare de 400 lei.
  Patru persoane au fost sancţionate contravenţional, conform art. 3, pct. 23, pentru consum de alcool pe domeniul public, cu amendă în valoare de 400  lei.
  Două persoane au fost sancţionate contravenţional, cu amendă în valoare de 1.000 lei, conform art. 3, pct. 25, pentru i tulburarea a ordinii şi liniştii publice.
  Patru persoane au fost sancţionate contravenţional, din care 3 cu amendă în valoare de 350 lei şi una cu avertisment şi confiscarea sumei de 5 lei, conform art. 3, pct. 3, pentru apel repetat la mila publicului.

         Combaterea comerţului stradal neautorizat
S-au executat activităţi operative pentru combaterea comerţului neautorizat precum şi a altor fapte antisociale în special în Piaţa Centrală, dar şi în celelalte zone ale municipiului.

Conform Legii 12/1990, au fost sancţionate 6 persoane, cu avertisment şi confiscarea sumei de 49 lei, precum şi a mai multor bunuri expuse la vânzare fără documente de provenienţă.


  Conform H.C.L. 202/2005,  au fost sancţionate 9 persoane, cu amendă în valoare de 580 lei, conform art. 29, alin.2, lit. j, deoarece comercializau produse în alte locuri decât cele stabilite de administraţia pieţei.


  Conform H.G.661/2001 , a fost sancţionată o persoană cu avertisment scris după cum urmează:

        O persoană a fost sancţionată contravenţional, cu avertisment scris, conform art. 10, lit. D, pentru comercializarea produselor agroalimentare fără certificat de producător.

           Conform O.G. 99/2000 a fost sancţionată o persoană cu avertisment scris, conform art. 73, pct.1, pentru desfăşurarea activităţilor comerciale fără autorizaţie de la Primărie.  ,

Prevenirea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul protecţiei mediului
S-au desfăşurat activităţi de verificare a agenţilor economici cu privire la existenţa contractului pentru prestarea activităţii serviciului de salubrizare.

În vederea păstrării curăţeniei oraşului, s-a acţionat zilnic pentru depistarea şi sancţionarea persoanelor care depozitează gunoi menajer, deşeuri, moloz, etc. în locuri neautorizate, prin patrulare şi organizarea de pânde în locurile în care de obicei se manifestă acest fenomen.

Conform H.C.L. 76/2002 au fost sancţionate 3 persoane, cu amendă în valoare de 400 lei cum urmează:
  Două  persoane au fost sancţionate conform art. 3, lit, b, cu amendă în valoare de 200  lei, deoarece au fost depistate dormind pe bănci aparţinând  domeniului  public;
  O persoană a fost sancţionată contravenţional , conform art. 17, lit. a, cu amendă în valoare de 200 lei , deoarece a fost depistată deversând deşeuri pe albia unei ape.

 

 

Prevenirea şi sancţionarea contravenţiilor
în domeniul disciplinei în construcţii şi afişajului stardal
. Legea 50/1991 - autorizarea executarii lucrarilor de constructii în locuinţe
S-au desfăşurat activităţi de verificare a extinderilor fără autorizaţie, conform Legii 50/1991. Cu această ocazie au fost sancţionate 6 persoane cu amendă în valoare de 8500 lei, conform art. 26, alin.1, lit, a, deoerece au demarat lucrări de extindere fără autorizaţie de la Primărie.

           
                                                            *
Circulaţie pe drumurile publice
Au fost desfăşurate activităţi cu privire la circulaţia autovehiculelor destinate transportului de persoane inculusiv servicii de turism şi a vehiculelor destinate transportului de mărfuri şi bunuri a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone.
În vederea fluidizării traficului rutier şi pietonal, în funcţie de competenţele ce ne revin pe această linie, au fost desfăşurate activităţi specifice pentru depistarea persoanelor care staţionează cu autovehiculele, le parchează în locuri interzise ori care circulă prin astfel de locuri. 
                                                             
 Conform H.C.L. 70/2011 au fost constatate 148 contravenţii, din care 76 sancţionate cu amendă în valoare de 13.150 lei şi 72 avertisment scris, după cum urmează:
  Un număr de 132 persoane au fost sancţionate contravenţional, conform art. 14, alin. 13, din care 69 cu amendă în valoare de 10.000 lei şi 63 cu avertisment scris, deoarece nu au făcut dovada achitării taxei în parcare cu plată;
  Două persoane au fost sancţionată contravenţional, conform art. 13, alin. 2, din care una cu amendă  în valoare de 200 şi una cu avertisment scris, deoerece a parcat autoturismul blocând accesul la proprietate privată.
  Şase  persoane au fost sancţionate contravenţional, conform art. 5, alin.1 cu avertisment scris,   deoarece circulau cu bicicleta pe alei pietonale şi prin parcuri.
  Şase persoane au fost sancţionate contravenţional, din care 4 cu amendă în valoare de 950  lei şi 2 cu avertisment scris, conform art. 11, alin. 3, deoerece au parcat autoturismul pe trotuar.
  Două persoane au fost sancţionate conform art. 6, alin. 2, cu amendă în valoare de 2000 lei, deoerece nu aveau achitată taxa de liberă trecere.

 


ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ PENTRU IDENTIFICAREA AUTOVEHICULELOR PARCATE NEREGULAMENTAR:

În cursul acestei săptămâni, agenţii Poliţiei Locale au acţionat în comun cu angajaţi ai S.C. HI SPEED RECOVERY S.R.L. pentru identificarea autovehiculelor parcate neregulamentar. Au fost  constatate 148 contravenţii, din care 76 sancţionate cu amendă în valoare de 10.000 lei şi 72 avertisment scris.
Contravenţiile au fost constatate în următoarele zone:
- Calea Naţională -----------------47;
- Victoriei ------------------------- 65;
- Armeană   ------------------------ 10;
- Marchian-------------------------9;
- Alte zone ------------------------17.

 

 

ACTIVITATEA DE PREVENIRE DESFĂŞURATĂ ÎN PATRULE MIXTE :

S-a executat serviciul în patrule mixte cu agenţi din cadrul Poliţiei Municipiului Botoşani, acţionând zilnic, un număr de 12 agenţi din care 2 pe linie de circulaţie şi 10 pe linie de ordine publică  (4 în schimbul I, şi 2 în schimbul II, 4 în schimbul III).
În cazul sesizărilor primite prin numărul de urgenţă 112, a sesizărilor cetăţenilor ori din oficiu, s-a dispus deplasarea echipei de intervenţie în toate cazurile în care s-a impus.

Tot în categoria activităţilor preventive, în special, în ceea ce priveşte  menţinerea unui climat de ordine şi linişte corespunzător, au fost legitimate 505 persoane, 483 atenţionate şi au fost dispersate 79 grupuri, care se manifestau zgomotos ori nu-şi justificau prezenţa în anumite locuri sau la anumite ore, iar în 14 cazuri s-a acţionat pentru aplanarea unor conflicte.

 


Activităţi de constatare a contravenţiilor în patrule mixte:
- Poliţie Locală
Poliţişti locali Ordine Publică:
Au constatat 20 contravenţii, din care, 6  avertismente şi confiscarea sumei de 49 lei  şi 14 cu amendă în valoare de 1.880 lei după cum urmează:
- Conform Legii 12/1990 au fost sancţionate 6 persoane, cu avertisment şi confiscarea sumei de 49 lei.
- Conform Legii 61/1991 au fost sancţionate 3 persoane, cu amendă în valoare de 1.200 lei.
- Conform H.C.L. 202/2005 au fost sancţionată 9 persoane, cu amendă în valoare de 580 lei.
- Conform H.C.L. 76/2002 a fost sancţionată o persoană cu amendă în valoare de 100 lei.
Poliţişti locali Rutier:
 Au fost constatate 19 contravenţii după cum urmează:
- Conform H.C.L. 70/2011 au fost sancţionate 19 persoane  din care 6 cu amendă în valoare de 1.200 şi 13 cu avertisment scris.

 

ALTE ASPECTE:
Au fost supravegheate unităţile de învăţământ avute în consemn, pentru îndepărtarea din preajma acestora a persoanelor care nu-şi justifică prezenţa, precum şi pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale din incinta şi zonele limitrofe ale acestor instituţii, nefiind constatate probleme deosebite.
            S-a acţionat în zona cimitirelor Pacea şi Eternitatea pentru combaterea faptelor antisociale şi îndepărtarea din zonă a persoanelor fără adăpost, care apelează la mila publicului ori a celor care consumă băuturi alcoolice.
               În cursul săptămânii s-a patrulat în permanenţă în parcuri, pe pietonalele Unirii, Transilvaniei şi Bancar, dar şi în celelalte zone, pentru prevenirea distrugerii arborilor, arbuştilor, a instalaţiilor de iluminat ornamentale, dar şi a celorlalte amenajări din aceste zone.
 

                                                                      DIRECTOR EXECUTIV,
                                                                             Ioan ONUŢUPrinteaza articol
Copyright 2008 © Politia Locala Botosani. Toate drepturile rezervate.
Made by: