Joi, 29 Septembrie 2022
   Newsletter

Doriti sa primiti stiri referitoare la activitatea Politiei Locale Botosani? Introduceti aici adresa dvs. de mail:

   


   Situatii de urgenta

Pentru situatii de urgenta apelati la nr. de telefon: 513100.
pentru sesizari online click aici


   Contact

  Politia Locala
  Botosani

Mihail Kogalniceanu nr. 16
Telefon: 0231.513.100; 0331.401.541;
Fax: 0231.527.022
Email: politialocalabt@yahoo.com

Daca doriti ca mesajul dumneavoastra sa apara pe site, scrieti-ne in cartea de oaspeti

Analiza activitatii desfasurate de Politia Locala in perioada 21.08-27.08.2011

În perioada 21.08 - 27.08.2011, Poliţia Locală Botoşani a desfăşurat multiple activităţi de prevenire şi combatere a faptelor antisociale, conform competenţelor ce-i revin prin Legea 155/2010, intervenindu-se cu măsuri specifice în situaţia în care s-au constatat încălcări ale actelor normative pentru care suntem abilitaţi să constatăm şi să aplicăm sancţiuni.
                                     
                                           *
Potrivit competenţelor ce ne revin pe linie de constatare a contravenţiilor, în perioada menţionată au fost aplicate 260 sancţiuni contravenţionale, după cum urmează:
 Legea 61/1991 ---------13;
 Legea 12/1990 ---------7;
 H.C.L. 70/2011 ------ 223;
 H.C.L. 76/2002 -------- 9;
 H.C.L. 202/2005 -------5
 H.C.L. 221/2009..........1
 H.G. 661/2001.............2


În perioada supusă analizei, poliţiştii locali, au constatat un număr de 260 contravenţii, fiind aplicate 120 sancţiuni cu amendă în valoare totală de 22.250 lei, 7 sancţiuni cu avertisment şi confiscarea sumelor de bani provenite din activităţi de comerţ ilicit şi 133 cazuri, în care, datorită pericolului social redus al faptelor, s-a dispus avertizarea scrisă a contravenienţilor.

 

                                     *
Menţinerea ordinii şi liniştii publice pe raza municipiului Botoşani

În vederea îndeplinirii acestei sarcini, au fost efectuate patrulări în zonele de competenţă, în trei schimburi, patrule mixte (câte 10 poliţişti locali/zi) cu agenţi ai Poliţiei Municipiului şi s-au efectuat intervenţii rapide în cazurile în care s-a impus această măsură.
 
Conform Legii 61/1991, au fost constatate 13 contravenţii, din care 10  sancţionate cu amendă în valoare de totală de 3.400 lei şi 3 cu avertisment scris.
În funcţie de articolul din lege încălcat, sancţiunile contravenţionale aplicate, se referă la:
  Patru persoane au fost sancţionate contravenţional, conform art. 3, pct. 1,  pentru adresare de injurii şi expresii jignitoare, precum şi ameninţări cu acte de violenţă la adresa cetăţenilor, din care 3 cu amendă în valoare de 1300  lei şi una cu avertisment scris.
  O persoană a fost sancţionată conform art. 3, pct. 3 şi pct.33, cu amendă în valoare de 600 lei, pentru  neluarea unui minor in varsta de pana la 16 ani şi pentru apel repetat la mili publicului fiind apta de muncă.
  O persoană a fost sancţionată contravenţional, cu amendă în valoare de 200 lei, conform art. 3, pct. 1, 24, pentru provocare de scandal şi  adresare de injurii şi expresii jignitoare la adresa cetăţenilor.
  O persoană a fost sancţionată contravenţional, conform art. 3, pct. 23 şi 25, pentru consum de alcool pe domeniul public şi tulburare a ordinii şi liniştii publice, cu amendă în valoare de 300  lei.
  O persoană a fost sancţionată contravenţional, cu amendă în valoare de 600 lei, conform art. 3, pct. 24 şi 25, pentru provocare de scandal şi tulburarea a ordinii şi liniştii publice.
  O persoană a fost sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 200 lei, conform art. 3, pct. 24, deoarece a provocat scandal
  Două persoane au fost sancţionate contravenţional, cu amendă în valoare de 200 lei, conform art. 3, pct. 3, pentru apel repetat la mila publicului.
  O persoană a fost sancţionată contravenţional, conform art.3 pct.26, cu avertisment scris , deoarece a tulburat liniştea publică după orele 22:00.


         Combaterea comerţului stradal neautorizat
S-au executat activităţi operative pentru combaterea comerţului neautorizat precum şi a altor fapte antisociale în special în Piaţa Centrală, dar şi în celelalte zone ale municipiului.


Conform Legii 12/1990, au fost sancţionate 7 persoane, cu avertisment şi confiscarea sumei de 53 lei, precum şi a mai multor bunuri expuse la vânzare fără documente de provenienţă.


  Conform H.C.L. 202/2005,  au fost sancţionate 5 persoane, cu amendă în valoare de 250 lei, conform art. 29, alin.2, lit. j, deoarece comercializau produse în alte locuri decât cele stabilite de administraţia pieţei.

 


  Conform H.G.661/2001 , au fost sancţionate 2 persoane cu avertisment scris după cum urmează:
  O persoană a fost sancţionată contravenţional, cu avertisment scris, conform art. 10, lit. F, pentru comercializarea produselor agroalimentare cu certificat de producător pe alt nume.
  O persoană a fost sancţionată contravenţional, cu avertisment scris, conform art. 10, lit. e, deoarece a fost surprinsă comercializând produse agro-alimentare , având certificatul de producător suspendat..

 

Prevenirea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul protecţiei mediului
S-au desfăşurat activităţi de verificare a agenţilor economici cu privire la existenţa contractului pentru prestarea activităţii serviciului de salubrizare. Până în prezent au fost verificate un număr de 76 de societăţi,  situaţia prezentându-se astfel:
- 24 au încheiat contract după ce au fost somate de către Poliţia Locală;
- 46  nu au contract încheiat cu S.C. URBAN SERV S.A.;
- 2 societăţi nu mai au activitate (închise);
- 2 societăţi au refuzat să prezinte contractul la solicitarea poliţiştilor  locali şi, de asemenea, au refuzat să primească înştiinţarea scrisă cu prevederile legale în vigoare la care trebuie să se supună;
- 2 societăţi  au încheiat  contract cu PAVRA SRL.
Continuând activitatea pe această linie, în perioada următoare vor fi înştiinţaţi în scris un număr de 15 agenţi economici noi înfiinţaţi, cu privire la obligativitatea încheierii contractului de prestări servicii cu S.C. Urban Serv S.A., stabilindu-se un termen de 10 zile pentru intrarea în legalitate, iar, în cazul agenţilor economici care nu au încheiat contract deşi au fost informaţi că trebuie să intre în legalitate, vor fi somaţi, urmând ca în cazul neconformării să se dispună aplicarea de sancţiuni.

În vederea păstrării curăţeniei oraşului, s-a acţionat zilnic pentru depistarea şi sancţionarea persoanelor care depozitează gunoi menajer, deşeuri, moloz, etc. în locuri neautorizate, prin patrulare şi organizarea de pânde în locurile în care de obicei se manifestă acest fenomen.

Conform H.C.L. 76/2002 au fost sancţionate 6 persoane, din care 4 cu amendă în valoare de 750 lei şi 2 cu avertisment scris cum urmează:
  Trei  persoane au fost sancţionate conform art. 3, lit, c, din care 2 cu amendă în valoare de 350  lei şi o persoană cu avertisment scris, deoarece au fost depistate aruncând diferite materiale pe domeniul public;
O persoană a fost sancţionată contravenţional , conform art. 11, cu avertisment scris, deoarece a fost depistată ocuparând domeniul public fără autorizaţie de la primărie.
  O persoană a fost sancţionată contravenţional , conform art. 20, cu amendă în valoare de 200 lei , deoarece a fost depistată spălând un autovehicul pe domeniul public.
  O persoană a fost sancţionată contravenţional , conform art. 12, lit. b, cu amendă în valoare de 200 lei , deoarece a fost depistată executând acte de comerţ pe o suprafaţă destinată circulaţiei pietonilor.

 


Prevenirea şi sancţionarea contravenţiilor
în domeniul disciplinei în construcţii şi afişajului stardal
. Legea 50/1991 - autorizarea executarii lucrarilor de constructii în locuinţe
S-au desfăşurat activităţi de verificare a extinderilor fără autorizaţie, conform Legii 50/1991.
De asemeni, au fost sancţionate 3 persoane, din care 2  cu amendă în valoare de 2.000 lei şi una cu avertisment scris, conform H.C.L. 76/2002, art. 11, pentru ocuparea domeniului public fără autorizaţie de la primărie.

 

           
                                                            *
Circulaţie pe drumurile publice
Au fost desfăşurate activităţi cu privire la circulaţia autovehiculelor destinate transportului de persoane inculusiv servicii de turism şi a vehiculelor destinate transportului de mărfuri şi bunuri a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone.
În vederea fluidizării traficului rutier şi pietonal, în funcţie de competenţele ce ne revin pe această linie, au fost desfăşurate activităţi specifice pentru depistarea persoanelor care staţionează cu autovehiculele, le parchează în locuri interzise ori care circulă prin astfel de locuri. 
                                                             
 Conform H.C.L. 70/2011 au fost constatate 223 contravenţii, din care 99 sancţionate cu amendă în valoare de 15.850 lei şi 124 avertisment scris, după cum urmează:
  Un număr de 183 persoane au fost sancţionate contravenţional, conform art. 14, alin. 13, din care 78 cu amendă în valoare de 12.150 lei şi 105 cu avertisment scris, deoarece nu au făcut dovada achitării taxei în parcare cu plată;
  Două persoane au fost sancţionată contravenţional, conform art. 13, alin. 2, cu amendă  în valoare de 300 , deoerece a parcat autoturismul blocând accesul la proprietate privată.
  Trei  persoane au fost sancţionate contravenţional, din care 2 cu amendă în valoare de 400 şi una  cu avertisment scris, conform art. 14, alin. 14, deoerece au comercializat produse în parcări direct din vehicul.
  Cincisprezece  persoane au fost sancţionate contravenţional, conform art. 5, alin.1, din care 9 cu amendă în valoare de 1.100 lei şi 5 cu avertisment scris,   deoarece circulau cu bicicleta pe alei pietonale şi prin parcuri.
  Nouă  persoane au fost sancţionate contravenţional, conform art. 11, alin. 2, din care 4  cu amendă în valoare de 900  lei şi 5 cu avertisment scris, deoerece au parcat pe trotuar.
  Şapte persoane au fost sancţionate contravenţional, din care 4 cu amendă în valoare de 1000  lei şi 3 cu avertisment scris, conform art. 11, alin. 3, deoerece au parcat autoturismul pe trotuar.
  O persoană a fost sancţionată contravenţional, cu avertisment scris, conform art. 14, alin. 6, deoerece a parcat autovehiculul pe loc concesionat.
  Două persoane au fost sancţionate contravenţional, cu avertisment scris, conform art.13, alin.1 , deoarece au staţionat pe aleile carosabile care deservesc blocurile de locuinţe.
  O persoană a fost sancţionată contravenţional, cu avertisment scris , conform art. 14, alin.1 , deoarece nu a staţionat în locuri special destinate acestui scop, semnalizate prin indicatoare sau marcaje.


H.C.L. 221/2009- privind aprobarea Regulamentului de întreţinere şi circulaţie a câinilor cu stăpân pe teritoriul municipiului Botoşani
 Conform acestui act normativ au fost sancţionate o persoană după cum urmează:
O persoană a fost sancţionată contravenţional, conform art. 6, alin.1, cu avertisment scris, deoarece plimba cainele de companie pe domeniul public fără a avea asupra sa obiectele necesare curăţării dejecţiilor animalelor;


ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ PENTRU IDENTIFICAREA AUTOVEHICULELOR PARCATE NEREGULAMENTAR:

În cursul acestei săptămâni, agenţii Poliţiei Locale au acţionat în comun cu angajaţi ai S.C. HI SPEED RECOVERY S.R.L. pentru identificarea autovehiculelor parcate neregulamentar. Au fost  constatate 223 contravenţii, din care 99 sancţionate cu amendă în valoare de 15.850 lei şi 124 avertisment scris.
Contravenţiile au fost constatate în următoarele zone:
- Calea Naţională -----------------96;
- Victoriei ------------------------- 56;
- Armeană   ------------------------ 16;
- Marchian-------------------------19;
- Alte zone ------------------------36.

 


ACTIVITATEA DE PREVENIRE DESFĂŞURATĂ ÎN PATRULE MIXTE :

S-a executat serviciul în patrule mixte cu agenţi din cadrul Poliţiei Municipiului Botoşani, acţionând zilnic, un număr de 12 agenţi din care 2 pe linie de circulaţie şi 10 pe linie de ordine publică  (4 în schimbul I, şi 2 în schimbul II, 4 în schimbul III).
În cazul sesizărilor primite prin numărul de urgenţă 112, a sesizărilor cetăţenilor ori din oficiu, s-a dispus deplasarea echipei de intervenţie în toate cazurile în care s-a impus.
Tot în categoria activităţilor preventive, în special, în ceea ce priveşte  menţinerea unui climat de ordine şi linişte corespunzător, au fost legitimate 461 persoane, 458 atenţionate şi au fost dispersate 54 grupuri, care se manifestau zgomotos ori nu-şi justificau prezenţa în anumite locuri sau la anumite ore, iar în 12 cazuri s-a acţionat pentru aplanarea unor conflicte.

 


Activităţi de constatare a contravenţiilor în patrule mixte:
- Poliţie Locală
Poliţişti locali Ordine Publică:
Au constatat 59 contravenţii, din care, 28 cu avertisment scris,  6  avertismente şi confiscarea sumei de 47 lei  şi 25 cu amendă în valoare de 3.150 lei după cum urmează:
- Conform Legii 12/1990 au fost sancţionate 6 persoane, cu avertisment şi confiscarea sumei de 47 lei.
- Conform Legii 61/1991 au fost sancţionate 8 persoane, din care 7  cu amendă în valoare de 1.400 lei şi una cu avertisment scris.
- Conform H.C.L. 202/2005 au fost sancţionată 5 persoane, cu amendă în valoare de 250 lei.
- Conform H.C.L. 76/2002 a fost sancţionată o persoană cu amendă în valoare de 200 lei.
- Conform H.C.L. 70/2011 au fost sancţionate 37 persoane  din care 12 cu amendă în valoare de 1300 lei şi 25 cu avertisment scris.
Poliţişti locali Rutier:
 Au fost constatate 35 contravenţii după cum urmează:
- Conform H.C.L. 70/2011 au fost sancţionate 35 persoane  din care 20 cu amendă în valoare de 2750 şi 15 cu avertisment scris.

 

ALTE ASPECTE:
Au fost supravegheate unităţile de învăţământ avute în consemn, pentru îndepărtarea din preajma acestora a persoanelor care nu-şi justifică prezenţa, precum şi pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale din incinta şi zonele limitrofe ale acestor instituţii, nefiind constatate probleme deosebite.
            S-a acţionat în zona cimitirelor Pacea şi Eternitatea pentru combaterea faptelor antisociale şi îndepărtarea din zonă a persoanelor fără adăpost, care apelează la mila publicului ori a celor care consumă băuturi alcoolice.
               În cursul săptămânii s-a patrulat în permanenţă în parcuri, pe pietonalele Unirii, Transilvaniei şi Bancar, dar şi în celelalte zone, pentru prevenirea distrugerii arborilor, arbuştilor, a instalaţiilor de iluminat ornamentale, dar şi a celorlalte amenajări din aceste zone.
 

                                                                      DIRECTOR EXECUTIV,
                                                                               Ioan ONUŢUPrinteaza articol
Copyright 2008 © Politia Locala Botosani. Toate drepturile rezervate.
Made by: