Sambata, 10 Decembrie 2022
   Newsletter

Doriti sa primiti stiri referitoare la activitatea Politiei Locale Botosani? Introduceti aici adresa dvs. de mail:

   


   Situatii de urgenta

Pentru situatii de urgenta apelati la nr. de telefon: 513100.
pentru sesizari online click aici


   Contact

  Politia Locala
  Botosani

Mihail Kogalniceanu nr. 16
Telefon: 0231.513.100; 0331.401.541;
Fax: 0231.527.022
Email: politialocalabt@yahoo.com

Daca doriti ca mesajul dumneavoastra sa apara pe site, scrieti-ne in cartea de oaspeti

Analiza activitatii desfasurate de Politia Locala in perioada 20.03-26.03.2011

                   În perioada 20.03 - 26.03.2011, Poliţia Locală Botoşani a desfăşurat multiple activităţi de prevenire şi combatere a faptelor antisociale, conform competenţelor ce-i revin prin Legea 155/2010, intervenindu-se cu măsuri specifice în situaţia în care s-au constatat încălcări ale actelor normative pentru care suntem abilitaţi să constatăm şi să aplicăm sancţiuni.
                                     
                                           *
Potrivit competenţelor ce ne revin pe linie de constatare a contravenţiilor, în perioada menţionată au fost aplicate 145 sancţiuni contravenţionale, după cum urmează:
 Legea 61/1991 ---------23;
 Legea 12/1990 ---------45;
 H.C.L. 261/2009 ------ 62;
 H.C.L. 76/2002 -------- 10;
 H.C.L. 202/2005 ------- 6.

În perioada supusă analizei, poliţiştii locali, au constatat un număr de 145contravenţii, fiind aplicate 38 sancţiuni cu amendă în valoare totală de 8050 lei, 44 sancţiuni cu avertisment şi confiscarea sumelor de bani provenite din activităţi de comerţ ilicit şi 63 cazuri, în care, datorită pericolului social redus al faptelor, s-a dispus avertizarea scrisă a contravenienţilor.
                                       *
Menţinerea ordinii şi liniştii publice pe raza municipiului Botoşani

În vederea îndeplinirii acestei sarcini, au fost efectuate patrulări în zonele de competenţă, în trei schimburi, patrule mixte (câte 15 poliţişti locali/zi) cu agenţi ai Poliţiei Municipiului şi s-au efectuat intervenţii rapide în cazurile în care s-a impus această măsură.
 
Conform Legii 61/1991, au fost constatate 23 contravenţii, din care 22 sancţionate cu amendă în valoare de totală de 5.200 lei, şi una cu avertisment scris.
În funcţie de articolul din lege încălcat, sancţiunile contravenţionale aplicate, se referă la:
  Un număr de 8 persoane au fost sancţionate conform art. 3, pct. 23, cu amendă în valoare de 1.200 lei, deoarece au fost surprinse consumând băuturi alcoolice pe domeniul public.
  Un număr de 2 persoane au fost sancţionte contravenţional, conform art. 3, pct. 3, cu amendă în valoare de 200 lei, pentru apel repetat la mila publicului a unor persoane apte de muncă.
  Un număr de 5 persoane au fost sancţionate contravenţional, conform art. 3, pct. 1, din care 4 cu amendă în valoare de 1000 lei şi una cu avertisment scris pentru adresare de injurii şi expresii jignitoare, precum şi ameninţări cu acte de violenţă la adresa cetăţenilor.
  Un număr de 4  persoane au fost sancţionate conform art. 3, pct. 25, cu amendă în valoare de 900 lei, deoarece au fost depistate tulburând ordinea şi liniştea publică.
  O persoană a fost sancţionată contravenţional, cu amendă în valoare de 1000 lei, conform art. 3, pct.1 şi 31, deoarece a adresat injurii şi expresii jignitoare la adresa cetăţenilor, iar la solicitarea îndreptăţită au poliţistului local a refuzat să furnizeze date asupra identităţii sale.
  O persoană a fost sancţionată contravenţional, cu amendă în valoare de 200 lei, conform art. 3, pct. 24, pentru provocare şi participare la scandal.
  O persoană a fost sancţionată contravenţional, cu amendă în valoare de 400 lei, conform art.3 pct. 1 şi 24, pentru adresare de injuirii şi expresii jignitoare la adresa cetăţenilor şi provocare de scandal.
  O persoană a fost sancţioantă contravenţional, conform art. 3, pct. 11, cu amdnă în valoare de 300 lei, pentru falsă alarmare a organelor de ordine.
  


Combaterea comerţului stradal neautorizat
S-au executat activităţi operative pentru combaterea comerţului neautorizat precum şi a altor fapte antisociale în special în Piaţa Centrală, dar şi în celelalte zone ale municipiului.


Conform Legii 12/1990, au fost sancţionate 45 persoane, din care una cu avertisment scris, 44 cu avertisment şi confiscarea sumei de 348 lei, precum şi a mai multor bunuri expuse la vânzare fără documente de provenienţă şi una cu avertisment scris.


 Conform H.C.L. 202/2005, privind activităţi de comerţ ilicit, au fost sancţionate 6 persoane, cu amendă în valoare de 350 lei, conform art. 29, alin.2, lit. J, deoarece comercializau produse în alte locuri decât cele stabilite de administraţia pieţei.

Conform H.C.L. nr. 76/2002, a fost sancţionată o persoană, cu avertisment scris după cum urmează:
  O persoană a fost sancţionată conform art. 11, cu avertisment scris, deoerece a comercializat produse textile pe domeniul public, fără acordul Primăriei.

Prevenirea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul protecţiei mediului
S-au desfăşurat activităţi de verificare a agenţilor economici cu privire la existenţa contractului pentru prestarea activităţii serviciului de salubrizare. În perioada supusă analizei au fost verificate un număr de 82 de societăţi, în vederea existenţei contractului pentru prestarea activităţii serviciului de salubrizare, societăţi care au fost informate să intre în legalitate, după care vor fi sancţionaţi conform H.C.L. nr. 3/2008, urmând ca din săptămâna viitoare, cei care nu au intrat în legalitatea să fie sancţionaţi contravenţional.
În vederea păstrării curăţeniei oraşului, s-a acţionat zilnic pentru depistarea şi sancţionarea persoanelor care distrug domeniul public, ce depozitează gunoi menajer, deşeuri, moloz, etc. în locuri neautorizate, prin patrulare şi organizarea de pânde în locurile în care de obicei se manifestă acest fenomen, fiind surprinse şi sancţionate conform H.C.L. 76/2002, 8 persoane, din care 3 cu amendă în valoare de 300 lei şi 5 cu avertisment scris după cum urmează:
  Un număr de 4  persoane au fost sancţionate contravenţional, conform art. 3, lit. c, din care 2 cu amendă în valoare de 200 lei şi 2 cu avertisment scris deoarece au fost depistate abandonând deşeuri menajere pe domeniul public.
  O persoană a fost sancţionată cu amendă în valoare de 100 lei, conform art. 3, lit.b, deoerece a fost depistată dormind pe o băncă aflată pe domeniul public.
  O  persoană a fost sancţionată contravenţional, cu avertisment scris, conform art. 1, lit. u, deoerece a intrat pe drumurile publice cu vehiculul cu noroi pe roţi şi a murdărit drumul.
  O persoană a fost sancţionată contravenţional, cu avertisment scris, conform art. 1, lit. n, deoerece nu a asigurat curăţarea trotuarului în faţa societăţii în care îşi desfăşoară activitatea.

Prevenirea şi sancţionarea contravenţiilor
în domeniul disciplinei în construcţii şi afişajului stardal
S-au desfăşurat activităţi de verificare a asociaţiilor de locatari în vederea respectării obligaţiilor de a lua măsuri pentru asigurarea întreţinerii aspectului edilitar al clădirilor.
Cu această ocazie a fost sancţionată contravenţional, cu avertisment scris conform H.C.L. 76/2002, art. 1, lit. b,  Asociaţia de proprietari nr. 41, deoarece din faţada blocului aflat în str. Revoluţiei nr. 13, s-a desprins o bucată de tencuială şi a căuzut pe trotuarul de pe Pietonalul Bancar, punând în pericol trecătorii. Obligativitatea reparaţiilor revine asociaţiei de locatari.

 
                                                                *
 În vederea fluidizării traficului rutier şi pietonal, în funcţie de competenţele ce ne revin pe această linie, au fost desfăşurate activităţi specifice pentru depistarea persoanelor care staţionează cu autovehiculele, le parchează în locuri interzise ori care circulă prin astfel de locuri.
                                                             
 Conform H.C.L. 261/1009 au fost constatate 62 contravenţii, din care 7 sancţionate cu amendă în valoare de 2.200 lei şi 55 avertisment scris, după cum urmează:
  Un număr de 50 persoane au fost sancţionate contravenţional, conform art. 14, alin. 9, din care 4 cu amendă în valoare de 1.300 lei şi 46 cu avertisment scris, deoarece nu au făcut dovada achitării taxei în parcare cu plată;
  O persoană a fost sancţionată contravenţional, conform art. 5, alin. 1, avertisment scris, deoarece a circulat cu bicicleta pe alei pietonale.
  O persoană a fost sancţionată contravenţional, cu avertisment scris, conform art. 14, alin. 2,  deoerece a parcat autoturismul pe loc concesionat.
  Patru persoane au fost sancţionate conform art. 14, alin. 4, din care 2 cu amendă în valoare de 600 lei şi 2 cu avertisment scris, deoerece au parcat vehiculele de transport mărfuri în alte locuri decât cele autorizate.
  Patru persoane au fost sancţionate contravenţional, conform art. 6, alin. 2, cu avertisment scris, deoerece nu au achitat taxa de liberă trecere.
  O persoană a fost sancţionată contravenţional, conform art. 13 alin. 2, cu amendă în valoare de 300 lei, deoarece a blocat accesul la proprietate privată.
  O persoană a fost sancţionată contravenţional, cu avertisment scris, conform art. 14, alin. 11, deoerece a parcat pe drumul public stânjenind fluenţa traficului auto.


ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ PENTRU IDENTIFICAREA AUTOVEHICULELOR PARCATE NEREGULAMENTAR:

În cursul acestei săptămâni, agenţii Poliţiei Locale au acţionat în comun cu angajaţi ai S.C. HI SPEED RECOVERY S.R.L. pentru identificarea autovehiculelor parcate neregulamentar. Au fost  constatate un număr de 62 contravenţii,  din care  7  sancţionate cu amendă în valoare de 2.200 lei şi 55 cu avertisment scris.
Contravenţiile au fost constatate în următoarele zone:
- Calea Naţională -----------------32;
- Armeană ------------------------- 7;
- Marchian   ------------------------ 8;
- Maxim Gorki   ---------------------3;
- Alte zone ------------------------12.


ACTIVITATEA DE PREVENIRE DESFĂŞURATĂ ÎN PATRULE MIXTE :

S-a executat serviciul în patrule mixte cu agenţi din cadrul Poliţiei Municipiului Botoşani, acţionând zilnic, un număr de 20 agenţi din care 5 pe linie de circulaţie şi 15 pe linie de ordine publică  (3 în schimbul I, şi 4 în schimbul II, 8 în schimbul III).
În cazul sesizărilor primite prin numărul de urgenţă 112, a sesizărilor cetăţenilor ori din oficiu, s-a dispus deplasarea echipei de intervenţie în toate cazurile în care s-a impus.
Tot în categoria activităţilor preventive, în special, în ceea ce priveşte  menţinerea unui climat de ordine şi linişte corespunzător, au fost legitimate 666 persoane, 595atenţionate şi au fost dispersate 75 grup, care se manifestau zgomotos ori nu-şi justificau prezenţa în anumite locuri sau la anumite ore, iar în 6 cazuri s-a acţionat pentru aplanarea unor conflicte.


Activităţi de constatare a contravenţiilor în patrule mixte:

- Poliţie Locală
Poliţişti locali Ordine Publică:
Au constatat 52 contravenţii, din care 36 avertismente şi confiscarea sumei de 301 lei  şi 11 cu amendă în valoare de 1.730 lei  şi 6 cu avertisment scris după cum urmează:
- Conform Legii 12/1990 au fost sancţionate 37 persoane,din care 36 cu avertisment şi confiscarea sumei de 301 lei şi una cu avertisment scris.
- Conform Legii 61/1991 au fost sancţionate 7 persoane din care 6  cu amendă în valoare de 1.500 lei şi o persoană cu avertisment scris.
- Conform H.C.L. 202/2005 au fost sancţionate 5 persoane cu amendă în valoare de 230 lei.
- Conform H.C.L. 76/2002 au fost sancţionate 4 persoane cu avertisment scris.
Poliţişti locali Rutier:
Au fost constatate 9 contravenţii, din care 2 sancţionate cu amendă în valoare de 500 lei şi 7 cu avertisment scris după cum urmează:
- Conform H.C.L.261/2009 au fost sancţionate 8 pesroane din care 7 cu avertisment scris şi 1 amendă în valoare de 300 lei.
- Conform Legii 61/1991 a fost sancţionată o persoană cu amendă în valoare de 200 lei.

ALTE ASPECTE:
Au fost supravegheate unităţile de învăţământ avute în consemn, pentru îndepărtarea din preajma acestora a persoanelor care nu-şi justifică prezenţa, precum şi pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale din incinta şi zonele limitrofe ale acestor instituţii, nefiind constatate probleme deosebite.
            S-a acţionat în zona cimitirelor Pacea şi Eternitatea pentru combaterea faptelor antisociale şi îndepărtarea din zonă a persoanelor fără adăpost, care apelează la mila publicului ori a celor care consumă băuturi alcoolice.
               În cursul săptămânii s-a patrulat în permanenţă în parcuri, pe pietonalele Unirii, Transilvaniei şi Bancar, dar şi în celelalte zone, pentru prevenirea distrugerii arborilor, arbuştilor, a instalaţiilor de iluminat ornamentale, dar şi a celorlalte amenajări din aceste zone.
 Patrulele Poliţiei Locale, au avut în atenţie supravegherea magazinelor care comercializează substanţe etnobotanice. S-a constatat că toate magazinele au fost desfiinţate, cu excepţia celui din str. Primăverii nr.28.  Magazinul a fost deschis până în jurul orelor 02.00, dar nicio persoană nu a intrat să cumpere vreun produs.

                                                                      DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                                              Ioan ONUŢUPrinteaza articol
Copyright 2008 © Politia Locala Botosani. Toate drepturile rezervate.
Made by: