Sambata, 10 Decembrie 2022
   Newsletter

Doriti sa primiti stiri referitoare la activitatea Politiei Locale Botosani? Introduceti aici adresa dvs. de mail:

   


   Situatii de urgenta

Pentru situatii de urgenta apelati la nr. de telefon: 513100.
pentru sesizari online click aici


   Contact

  Politia Locala
  Botosani

Mihail Kogalniceanu nr. 16
Telefon: 0231.513.100; 0331.401.541;
Fax: 0231.527.022
Email: politialocalabt@yahoo.com

Daca doriti ca mesajul dumneavoastra sa apara pe site, scrieti-ne in cartea de oaspeti

Analiza activitatii desfasurate de Politia locala in perioada 10.04-16.04.2011

                   În perioada 10.04 - 16.04.2011, Poliţia Locală Botoşani a desfăşurat multiple activităţi de prevenire şi combatere a faptelor antisociale, conform competenţelor ce-i revin prin Legea 155/2010, intervenindu-se cu măsuri specifice în situaţia în care s-au constatat încălcări ale actelor normative pentru care suntem abilitaţi să constatăm şi să aplicăm sancţiuni.
                                     
                                           *
Potrivit competenţelor ce ne revin pe linie de constatare a contravenţiilor, în perioada menţionată au fost aplicate 126 sancţiuni contravenţionale, după cum urmează:
 Legea 61/1991 ---------11;
 Legea 12/1990 ---------28;
 H.C.L. 261/2009 ------ 72;
 H.C.L. 76/2002 -------- 5;
 H.C.L. 202/2005 ------- 6;
 H.C.L. 3/2011 ----------1.
 O.G.99/2000 ----------- 2.
 Legea 50/1991 --------- 1.

În perioada supusă analizei, poliţiştii locali, au constatat un număr de 126 contravenţii, fiind aplicate 36 sancţiuni cu amendă în valoare totală de 12.450 lei, 25 sancţiuni cu avertisment şi confiscarea sumelor de bani provenite din activităţi de comerţ ilicit şi 65 cazuri, în care, datorită pericolului social redus al faptelor, s-a dispus avertizarea scrisă a contravenienţilor.
                                     *
Menţinerea ordinii şi liniştii publice pe raza municipiului Botoşani

În vederea îndeplinirii acestei sarcini, au fost efectuate patrulări în zonele de competenţă, în trei schimburi, patrule mixte (câte 8 poliţişti locali/zi) cu agenţi ai Poliţiei Municipiului şi s-au efectuat intervenţii rapide în cazurile în care s-a impus această măsură.
 
Conform Legii 61/1991, au fost constatate 11 contravenţii, sancţionate cu amendă în valoare de totală de 2.400 lei.
În funcţie de articolul din lege încălcat, sancţiunile contravenţionale aplicate, se referă la:
  O persoană a fost sancţionată conform art. 3, pct. 23, cu amendă în valoare de 300 lei, deoarece a fost surprinsă consumând băuturi alcoolice pe domeniul public.
  Un număr de 4 persoane au fost sancţionte contravenţional, conform art. 3, pct. 3, cu amendă în valoare de 700 lei, pentru apel repetat la mila publicului a unor persoane apte de muncă.
  Un număr de 4 persoane au fost sancţionate contravenţional, conform art. 3, pct. 1, cu amendă în valoare de 900 lei, pentru adresare de injurii şi expresii jignitoare, precum şi ameninţări cu acte de violenţă la adresa cetăţenilor.
  O  persoană au fost sancţionate conform art. 3, pct. 1, 25 şi 31, cu amendă în valoare de 300 lei, deoarece a fost depistată adresând injurii şi expresii jignitoare, precum şi ameninţări cu acte de violenţă la adresa cetăţenilor, tulburând ordinea şi liniştea publică, iar la solicitarea îndreptăţită a poliţistului local a refuzat să funizeze date asupra identităţii sale.
  O persoană a fost sancţionată contravenţional, cu amendă în valoare de 200 lei, conform art. 3, pct. 25, pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice.

 

Combaterea comerţului stradal neautorizat
S-au executat activităţi operative pentru combaterea comerţului neautorizat precum şi a altor fapte antisociale în special în Piaţa Centrală, dar şi în celelalte zone ale municipiului.


Conform Legii 12/1990, au fost sancţionate 28 persoane, din care 2 cu avertisment scris, una cu amendă în valoare de 2000 lei şi 25 cu avertisment şi confiscarea sumei de 196 lei, precum şi a mai multor bunuri expuse la vânzare fără documente de provenienţă şi una cu avertisment scris.

 


 Conform H.C.L. 202/2005, privind activităţi de comerţ ilicit, au fost sancţionate 6 persoane, cu amendă în valoare de 350 lei, conform art. 29, alin.2, lit. J, deoarece comercializau produse în alte locuri decât cele stabilite de administraţia pieţei.
    Conform H.C.L. 3/2011, privind reglementarea comercializării plantelor, subtanelor şi preparatelor halucinogene, euforice în municipiul Botoşani a fost sancţionat un agent economic cu amendă în valoare de 2.500 lei, conform art. 1 şi 2, pentru comercializarea, depozitarea, fabricarea, distribuţia, deţinerea, oferirea, transmiterea, achiziţionarea, producerea, intermedierea şi utilizarea plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope. Cu această ocazie au fost confiscate şi 34 de pliculeţe cu subtanţe etnobotanice.

  Conform O.G.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă au sancţionaţi 2 agenţi comerciali, din care unul cu amendă în valoare de 400 lei şi unul cu avertisment scris.

 


Prevenirea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul protecţiei mediului
S-au desfăşurat activităţi de verificare a agenţilor economici cu privire la existenţa contractului pentru prestarea activităţii serviciului de salubrizare. În perioada supusă analizei au fost verificate un număr de 82 de societăţi, în vederea existenţei contractului pentru prestarea activităţii serviciului de salubrizare, societăţi care au fost informate să intre în legalitate, după care vor fi sancţionaţi conform H.C.L. nr. 3/2008, urmând ca din săptămâna viitoare, cei care nu au intrat în legalitatea să fie sancţionaţi contravenţional.
În vederea păstrării curăţeniei oraşului, s-a acţionat zilnic pentru depistarea şi sancţionarea persoanelor care distrug domeniul public, ce depozitează gunoi menajer, deşeuri, moloz, etc. în locuri neautorizate, prin patrulare şi organizarea de pânde în locurile în care de obicei se manifestă acest fenomen, fiind surprinse şi sancţionate conform H.C.L. 76/2002, 5 persoane, cu amendă în valoare de 600 lei după cum urmează:
  Un număr de 3  persoane au fost sancţionate contravenţional, conform art. 3, lit. c, cu amendă în valoare de 400 lei, deoarece au fost depistate abandonând deşeuri menajere pe domeniul public.
  Două persoane au fost sancţionate cu amendă în valoare de 200 lei, conform art. 3, lit.b şi c, deoerece au fost depistate stând cu picioarele pe bancă pe domeniul public.

 

Prevenirea şi sancţionarea contravenţiilor
în domeniul disciplinei în construcţii şi afişajului stardal
S-au desfăşurat activităţi de verificare a extinderilor fără autorizaţie, conform Legii 50/1991.
Cu această ocazie a fost sancţionată contravenţional, o persoană, conform art. 26, alin.1 lit.a, cu amendă în valoare de 1000 lei, deoerece a executat lucrările de extindere şi recompartimentări în apartament, fără a avea autorizaţie.


                                                                *
Circulaţie pe drumurile publice
 Au fost desfăşurate activităţi cu privire la circulaţia autovehiculelor destinate transportului de persoane inculusiv servicii de turism şi a vehiculelor destinate transportului de mărfuri şi bunuri a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone. Au fost verificate 9 societăţi, fiind aplicată o sancţiune în valoare de 1000 lei conform H.C.L. 261/2009.


 În vederea fluidizării traficului rutier şi pietonal, în funcţie de competenţele ce ne revin pe această linie, au fost desfăşurate activităţi specifice pentru depistarea persoanelor care staţionează cu autovehiculele, le parchează în locuri interzise ori care circulă prin astfel de locuri.
                                                             
 Conform H.C.L. 261/1009 au fost constatate 72 contravenţii, din care 10 sancţionate cu amendă în valoare de 3.200 lei şi 62 avertisment scris, după cum urmează:
  Un număr de 67 persoane au fost sancţionate contravenţional, conform art. 14, alin. 9, din care 10 cu amendă în valoare de 3.200 lei şi 57  cu avertisment scris, deoarece nu au făcut dovada achitării taxei în parcare cu plată;
  O persoană a fost sancţionată contravenţional, cu avetisment scris, conform art. 14, alin. 1,  deoerece a parcat în loc nepermis.
  O persoană a fost sancţionată contravenţional, conform art. 14, alin. 6, cu avertisment scris, deoerece a parcat autovehiculul de transport ocazional de persoane în alte locuri decât cele stabilite de hotărârea în vigoare.
  Trei persoane au fost sancţionate contravenţional, conform art. 6, alin. 1, cu avertisment scris, deoerece circulat vehiculu,l a cărei masă maximă admisă e mai mare de 3,5 tone, în alte locuri decât cele stabilite.
  O persoană a fost sancţionată cu avertisment scris, conform art. 12, deoerece a parcat autovehiculul, proprietate personală în staţie de taxi.

 

 

ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ PENTRU IDENTIFICAREA AUTOVEHICULELOR PARCATE NEREGULAMENTAR:

În cursul acestei săptămâni, agenţii Poliţiei Locale au acţionat în comun cu angajaţi ai S.C. HI SPEED RECOVERY S.R.L. pentru identificarea autovehiculelor parcate neregulamentar. Au fost  constatate un număr de 72 contravenţii,  din care  10  sancţionate cu amendă în valoare de 3.200 lei şi 62 cu avertisment scris.
Contravenţiile au fost constatate în următoarele zone:
- Calea Naţională -----------------37;
- Armeană ------------------------- 13;
- Marchian   ------------------------ 10;
- Maxim Gorki   -------------------8;
- Alte zone ------------------------4.

 

ACTIVITATEA DE PREVENIRE DESFĂŞURATĂ ÎN PATRULE MIXTE :

S-a executat serviciul în patrule mixte cu agenţi din cadrul Poliţiei Municipiului Botoşani, acţionând zilnic, un număr de 20 agenţi din care 5 pe linie de circulaţie şi 15 pe linie de ordine publică  (3 în schimbul I, şi 4 în schimbul II, 8 în schimbul III).
În cazul sesizărilor primite prin numărul de urgenţă 112, a sesizărilor cetăţenilor ori din oficiu, s-a dispus deplasarea echipei de intervenţie în toate cazurile în care s-a impus.
Tot în categoria activităţilor preventive, în special, în ceea ce priveşte  menţinerea unui climat de ordine şi linişte corespunzător, au fost legitimate 386 persoane, 342 atenţionate şi au fost dispersate 43 grup, care se manifestau zgomotos ori nu-şi justificau prezenţa în anumite locuri sau la anumite ore, iar în 6 cazuri s-a acţionat pentru aplanarea unor conflicte.

 


Activităţi de constatare a contravenţiilor în patrule mixte:

- Poliţie Locală
Poliţişti locali Ordine Publică:
Au constatat 36 contravenţii, din care 25 avertismente şi confiscarea sumei de 223 lei  şi 15 cu amendă în valoare de 2.350 şi 14 cu avertisment scris după cum urmează:
- Conform Legii 12/1990 au fost sancţionate 27 persoane, din care 25 cu avertisment şi confiscarea sumei de 223 lei şi 2 cu avertisment scris.
- Conform Legii 61/1991 au fost sancţionate 6 persoane, cu amendă în valoare de 1.200 lei.
- Conform H.C.L. 202/2005 au fost sancţionate 6 persoane, cu amendă în valoare de 350 lei.
- Conform H.C.L. 261/2009 au fost sancţionate 14 persoane, din care 2 cu amendă în valoare de 700 lei şi 12 cu avertisment scris.
- H.C.L. 76/2002 a fost sancţionată o persoană cu amendă în valoare de 100 lei.
Poliţişti locali Rutier:
- Conform H.C.L. 261/2009 au fost constatate 4 contravenţii, sancţionate cu avertisment scris.

ALTE ASPECTE:
Au fost supravegheate unităţile de învăţământ avute în consemn, pentru îndepărtarea din preajma acestora a persoanelor care nu-şi justifică prezenţa, precum şi pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale din incinta şi zonele limitrofe ale acestor instituţii, nefiind constatate probleme deosebite.
            S-a acţionat în zona cimitirelor Pacea şi Eternitatea pentru combaterea faptelor antisociale şi îndepărtarea din zonă a persoanelor fără adăpost, care apelează la mila publicului ori a celor care consumă băuturi alcoolice.
               În cursul săptămânii s-a patrulat în permanenţă în parcuri, pe pietonalele Unirii, Transilvaniei şi Bancar, dar şi în celelalte zone, pentru prevenirea distrugerii arborilor, arbuştilor, a instalaţiilor de iluminat ornamentale, dar şi a celorlalte amenajări din aceste zone.
 Patrulele Poliţiei Locale, au avut în atenţie supravegherea magazinelor care comercializează substanţe etnobotanice. S-a constatat că toate magazinele au fost desfiinţate, cu excepţia celui din str. Primăverii nr.28.  Magazinul a fost deschis până în jurul orelor 02.00, dar nicio persoană nu a intrat să cumpere vreun produs.

                                                                      DIRECTOR EXECUTIV,
                                                                                    Ioan ONUŢUPrinteaza articol
Copyright 2008 © Politia Locala Botosani. Toate drepturile rezervate.
Made by: