Joi, 29 Septembrie 2022
   Newsletter

Doriti sa primiti stiri referitoare la activitatea Politiei Locale Botosani? Introduceti aici adresa dvs. de mail:

   


   Situatii de urgenta

Pentru situatii de urgenta apelati la nr. de telefon: 513100.
pentru sesizari online click aici


   Contact

  Politia Locala
  Botosani

Mihail Kogalniceanu nr. 16
Telefon: 0231.513.100; 0331.401.541;
Fax: 0231.527.022
Email: politialocalabt@yahoo.com

Daca doriti ca mesajul dumneavoastra sa apara pe site, scrieti-ne in cartea de oaspeti

Analiza activitatii desfasurate de Politia Locala in perioada 04.09-10.09.2011

                   În perioada 04.09 - 10.09.2011, Poliţia Locală Botoşani a desfăşurat multiple activităţi de prevenire şi combatere a faptelor antisociale, conform competenţelor ce-i revin prin Legea 155/2010, intervenindu-se cu măsuri specifice în situaţia în care s-au constatat încălcări ale actelor normative pentru care suntem abilitaţi să constatăm şi să aplicăm sancţiuni.
                                     
                                           *
Potrivit competenţelor ce ne revin pe linie de constatare a contravenţiilor, în perioada menţionată au fost aplicate 219 sancţiuni contravenţionale, după cum urmează:
 Legea 61/1991 ---------11;
 Legea 12/1990 --------16;
 H.C.L. 70/2011 ------ 155;
 H.C.L. 76/2002 -------- 11;
 H.C.L. 202/2005 -------9
 H.C.L. 221/2009..........3
 H.G. 661/2001.............10
 O.G. 99/2000.................3
 Legea 50/1991...............1.


În perioada supusă analizei, poliţiştii locali, au constatat un număr de 219 contravenţii, fiind aplicate 115 sancţiuni cu amendă în valoare totală de 21.180 lei, 16 sancţiuni cu avertisment şi confiscarea sumelor de bani provenite din activităţi de comerţ ilicit şi 88 cazuri, în care, datorită pericolului social redus al faptelor, s-a dispus avertizarea scrisă a contravenienţilor.

 

                                     *
Menţinerea ordinii şi liniştii publice pe raza municipiului Botoşani

În vederea îndeplinirii acestei sarcini, au fost efectuate patrulări în zonele de competenţă, în trei schimburi, patrule mixte (câte 10 poliţişti locali/zi) cu agenţi ai Poliţiei Municipiului şi s-au efectuat intervenţii rapide în cazurile în care s-a impus această măsură.
 
Conform Legii 61/1991, au fost ssancţionate 11 persoane cu amendă în valoare de totală de 1.650 lei.
În funcţie de articolul din lege încălcat, sancţiunile contravenţionale aplicate, se referă la:
  O persoană a fost sancţionată contravenţional, cu amendă în valoare de 500 lei, conform art. 3, pct. 1, 24, pentru provocare de scandal şi  adresare de injurii şi expresii jignitoare la adresa cetăţenilor.
  Cinci persoane au fost sancţionate contravenţional, conform art. 3, pct. 23, pentru consum de alcool pe domeniul public, cu amendă în valoare de 350  lei.
  O persoană a fost sancţionată contravenţional, cu amendă în valoare de 200 lei, conform art. 3, pct. 24 şi 25, pentru provocare de scandal şi tulburarea a ordinii şi liniştii publice.
  O persoană a fost sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 200 lei, conform art. 3, pct. 31, pentru refuz de legitimare.
  O persoană a fost sancţionată contravenţional, cu amendă în valoare de 100 lei, conform art. 3, pct. 3, pentru apel repetat la mila publicului.

 

         Combaterea comerţului stradal neautorizat
S-au executat activităţi operative pentru combaterea comerţului neautorizat precum şi a altor fapte antisociale în special în Piaţa Centrală, dar şi în celelalte zone ale municipiului.


Conform Legii 12/1990, au fost sancţionate 16 persoane, cu avertisment şi confiscarea sumei de 115 lei, precum şi a mai multor bunuri expuse la vânzare fără documente de provenienţă.


  Conform H.C.L. 202/2005,  au fost sancţionate 9 persoane, cu amendă în valoare de 580 lei, conform art. 29, alin.2, lit. j, deoarece comercializau produse în alte locuri decât cele stabilite de administraţia pieţei.

 


  Conform H.G.661/2001 , au fost sancţionate 10 persoane, din care 1 cu amendă în valoare de 500 şi 9  cu avertisment scris după cum urmează:

Cinci persoane au fost sancţionate contravenţional, din care una cu amendă în valoare de 500 lei şi patru cu avertisment scris, conform art. 10, lit. d, deoarece comercializa produse agroalimentare fără a deţine certificat de producător.
Două persoane au fost sancţionate contravenţional, cu avertisment scris, conform art. 10, lit. e, deoarece au fost surprinse comercializând produse agroalimentare , având certificatul de producător suspendat.
Două persoane au fost sancţionate contravenţional, cu avertisment scris, conform art. 10, lit. f, deoarece comercializau produse agroalimentare nefiind titularii ce rtificatelor de producător.
O persoană a fost sancţionată contravenţional , cu avertisment scris, conform art. 10 , lit. g, deoarece comercializa alte produse decât cele menţionate în certificatul de producător.

 O.G. 99/2000 - privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.
           Conform acestui act normativ au fost sancţionate 3 persoane, cu avertisment scris, conform art. 73, pct.1, pentru desăşuarea de acte de comerţ,  fără a deţine acord de utilizare a domeniului public.

 

Prevenirea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul protecţiei mediului
S-au desfăşurat activităţi de verificare a agenţilor economici cu privire la existenţa contractului pentru prestarea activităţii serviciului de salubrizare.

În vederea păstrării curăţeniei oraşului, s-a acţionat zilnic pentru depistarea şi sancţionarea persoanelor care depozitează gunoi menajer, deşeuri, moloz, etc. în locuri neautorizate, prin patrulare şi organizarea de pânde în locurile în care de obicei se manifestă acest fenomen.
A fost sancţionată de asemeni o persoană cu avertisment scris conform H.C.L. 76/2002, art.3, lit. g, pentru depozitarea de materiale de construcţii pe spaţiul verde.

Conform H.C.L. 76/2002 au fost sancţionate 9 persoane, din care 8 cu amendă în valoare de 1.900 lei şi 1 cu avertisment scris cum urmează:
Două persoane au fost sancţionată contravenţional , conform art. 11, cu amendă în valoare de 600 lei, deoarece au fost depistate ocuparând domeniul public fără autorizaţie de la primărie.
Patru persoane au fost sancţionate contravenţional, conform art. 14, din care , trei cu amendă în valoare de 600 lei şi una cu avertisment scris, deoarece nu aveau afişate preţurile  produselor expuse la vânzare.
O persoană a fost sancţionată contravenţional, conform art.1 lit.s, cu amendă în valoare de 300 lei, deoarece executa lucrări la instalaţiile subterane din zona drumurilor , fără a deţine avizul de le primărie.
O persoană a fost sancţionată contravenţional, conform art. 16 lit. a , cu amendă în valoare de 300 lei , deoarece ardeau în spaţii libere deşeuri de cauciuc şi materiele plastice.
O persoană a fost sancţionată contravenţional, conform art. 3 lit. b, cu amendă în valoare de 100 lei , deoarece a fost surprinsă dormind pe o bancă.


H.C.L. 221/2009- privind aprobarea Regulamentului de întreţinere şi circulaţie a câinilor cu stăpân pe teritoriul municipiului Botoşani
 Conform acestui act normativ au fost sancţionate 3 persoane după cum urmează:
O persoană a fost sancţionată contravenţional, conform art.5 lit.b, cu avertisment scris, deoarece nu a luat  măsurile necesare astfel încât animalul de companie pe care îl deţine, să nu murdărească sau să deterioreze spaţiile de folosintă comună (holuri, scări, spaţii verzi,etc);
Două persoane au fost sancţionate contravenţional, conform art. 7, cu amendă în valoare de 200 lei , deoarece plimba câinele pe domeniul public , fără lesă.

Prevenirea şi sancţionarea contravenţiilor
în domeniul disciplinei în construcţii şi afişajului stardal
. Legea 50/1991 - autorizarea executarii lucrarilor de constructii în locuinţe
S-au desfăşurat activităţi de verificare a extinderilor fără autorizaţie, conform Legii 50/1991. Cu această ocazie a fost sancţionată o persoană cu amendă în valoare de 1500 lei, conform art. 26, alin.1, lit.a, pentru efectuarea de lucrăei de construcţie fără autorizaţie de la primărie.
De asemeni, au fost sancţionate 2 persoane, din care 1 cu amendă în valoare de 100 lei şi una cu avertisment scris, conform H.C.L. 76/2002, art. 1, lit. v, pentru blocarea trotuarului cu pământ şi bucăţi de beton.


           
                                                            *
Circulaţie pe drumurile publice
Au fost desfăşurate activităţi cu privire la circulaţia autovehiculelor destinate transportului de persoane inculusiv servicii de turism şi a vehiculelor destinate transportului de mărfuri şi bunuri a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone.
În vederea fluidizării traficului rutier şi pietonal, în funcţie de competenţele ce ne revin pe această linie, au fost desfăşurate activităţi specifice pentru depistarea persoanelor care staţionează cu autovehiculele, le parchează în locuri interzise ori care circulă prin astfel de locuri. 
                                                             
 Conform H.C.L. 70/2011 au fost constatate 155 contravenţii, din care 83 sancţionate cu amendă în valoare de 14.850 lei şi 72 avertisment scris, după cum urmează:
  Un număr de 104 persoane au fost sancţionate contravenţional, conform art. 14, alin. 13, din care 55 cu amendă în valoare de 8.550 lei şi 49 cu avertisment scris, deoarece nu au făcut dovada achitării taxei în parcare cu plată;
  O persoană a fost sancţionată contravenţional, conform art. 13, alin. 2, cu amendă  în valoare de 500 , deoerece a parcat autoturismul blocând accesul la proprietate privată.
  Şase  persoane au fost sancţionate contravenţional, din care 3 cu amendă în valoare de 400 şi trei  cu avertisment scris, conform art. 14, alin. 14, deoerece au comercializat produse în parcări direct din vehicul.
  Unsprezece  persoane au fost sancţionate contravenţional, conform art. 5, alin.1, din care 5 cu amendă în valoare de 900  lei şi 6 cu avertisment scris,   deoarece circulau cu bicicleta pe alei pietonale şi prin parcuri.
  O  persoană a fost sancţionată contravenţional, conform art. 11, alin. 2, cu amendă în valoare de 200  lei, deoarece au parcat pe trotuar.
  Douăzeci şi trei de  persoane au fost sancţionate contravenţional, din care 13 cu amendă în valoare de 3000  lei şi 10 cu avertisment scris, conform art. 11, alin. 3, deoarece au parcat autoturismul pe trotuar.
  O persoană a fost sancţionată contravenţional, cu avertisment scris, conform art. 14, alin. 6, deoerece a parcat autovehiculul pe loc concesionat.
  O persoană a fost sancţionată contravenţional, conform art. 6, alin.2, cu avertisment scris, deoerece nu achitat autorizaţia de liberă trecere.
  Două persoane au fost sancţionate contravenţional, cu amendă în valoare de 700 lei, conform art. 24, alin 4,  deoarece a fost depistat staţionând pe loc destinat serviciilor de transport în regim taxi.
  Două persoane au fost sancţionate contravenţional, conform art. 14 alin.15, din care una cu amendă în valoare de 200 lei şi una cu avertisment scris deoarece au parcat pe drumul public stânjenind fluenţa traficului auto.
  O persoană a fost sancţionată contravenţional, conform art. 11 alin. 1, cu avertisment scris , deoarece a parcat pe spaţiul verde.
  O persoană a fost sancţionată contravenţional, conform art. 14 alin.11 , cu amendă în valoere de 300 de lei, deoarece a parcat autovehiulul , a cărei masă maximă admisă e 3,5 tone a fost depăşită, pe domeniul pblic stânjenind trafiicul.

 

 

ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ PENTRU IDENTIFICAREA AUTOVEHICULELOR PARCATE NEREGULAMENTAR:

În cursul acestei săptămâni, agenţii Poliţiei Locale au acţionat în comun cu angajaţi ai S.C. HI SPEED RECOVERY S.R.L. pentru identificarea autovehiculelor parcate neregulamentar. Au fost  constatate 155 contravenţii, din care 99 sancţionate cu amendă în valoare de 14.850 lei şi 72 avertisment scris.
Contravenţiile au fost constatate în următoarele zone:
- Calea Naţională -----------------36;
- Victoriei ------------------------- 22;
- Armeană   ------------------------ 18;
- Marchian-------------------------10;
- Alte zone ------------------------69.

 

ACTIVITATEA DE PREVENIRE DESFĂŞURATĂ ÎN PATRULE MIXTE :

S-a executat serviciul în patrule mixte cu agenţi din cadrul Poliţiei Municipiului Botoşani, acţionând zilnic, un număr de 12 agenţi din care 2 pe linie de circulaţie şi 10 pe linie de ordine publică  (4 în schimbul I, şi 2 în schimbul II, 4 în schimbul III).
În cazul sesizărilor primite prin numărul de urgenţă 112, a sesizărilor cetăţenilor ori din oficiu, s-a dispus deplasarea echipei de intervenţie în toate cazurile în care s-a impus.
Tot în categoria activităţilor preventive, în special, în ceea ce priveşte  menţinerea unui climat de ordine şi linişte corespunzător, au fost legitimate 435 persoane, 478 atenţionate şi au fost dispersate 87 grupuri, care se manifestau zgomotos ori nu-şi justificau prezenţa în anumite locuri sau la anumite ore, iar în 4 cazuri s-a acţionat pentru aplanarea unor conflicte.

 


Activităţi de constatare a contravenţiilor în patrule mixte:
Poliţie Locală
Poliţişti locali Ordine Publică:
Au constatat 32 contravenţii, din care 3 sancţionate cu avertisment scris, 18  avertismente şi confiscarea sumei de 115 lei  şi 12 cu amendă în valoare de 2.800 lei după cum urmează:
Conform Legii 12/1990 au fost sancţionate 8 persoane, cu avertisment şi confiscarea sumei de 45 lei.
Conform Legii 61/1991 au fost sancţionate 4 persoane, cu amendă în valoare de 600  lei,.
Conform H.C.L. 202/2005 au fost sancţionată 5 persoane, din care  4 cu amendă în valoare de 200 lei şi una cu avertisment scris.
-Conform H.C.L. 76/2002 a fost sancţionată o persoană cu amendă în valoare de 100 lei.
Poliţişti locali Rutier:
 Au fost constatate 28 contravenţii după cum urmează:
-Conform H.C.L. 70/2011 au fost sancţionate 28 persoane  din care 20 cu amendă în valoare de 3600 şi 8 cu avertisment scris.


ALTE ASPECTE:
Au fost supravegheate unităţile de învăţământ avute în consemn, pentru îndepărtarea din preajma acestora a persoanelor care nu-şi justifică prezenţa, precum şi pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale din incinta şi zonele limitrofe ale acestor instituţii, nefiind constatate probleme deosebite.
            S-a acţionat în zona cimitirelor Pacea şi Eternitatea pentru combaterea faptelor antisociale şi îndepărtarea din zonă a persoanelor fără adăpost, care apelează la mila publicului ori a celor care consumă băuturi alcoolice.
               În cursul săptămânii s-a patrulat în permanenţă în parcuri, pe pietonalele Unirii, Transilvaniei şi Bancar, dar şi în celelalte zone, pentru prevenirea distrugerii arborilor, arbuştilor, a instalaţiilor de iluminat ornamentale, dar şi a celorlalte amenajări din aceste zone.
 

                                                                      DIRECTOR EXECUTIV,
                                                                               Ioan ONUŢUPrinteaza articol
Copyright 2008 © Politia Locala Botosani. Toate drepturile rezervate.
Made by: