Sambata, 10 Decembrie 2022
   Newsletter

Doriti sa primiti stiri referitoare la activitatea Politiei Locale Botosani? Introduceti aici adresa dvs. de mail:

   


   Situatii de urgenta

Pentru situatii de urgenta apelati la nr. de telefon: 513100.
pentru sesizari online click aici


   Contact

  Politia Locala
  Botosani

Mihail Kogalniceanu nr. 16
Telefon: 0231.513.100; 0331.401.541;
Fax: 0231.527.022
Email: politialocalabt@yahoo.com

Daca doriti ca mesajul dumneavoastra sa apara pe site, scrieti-ne in cartea de oaspeti

Analiza activitatii desfasurate de Politia Locala in perioada 03.07-09.07.2011

                   În perioada 03.07 - 09.07.2011, Poliţia Locală Botoşani a desfăşurat multiple activităţi de prevenire şi combatere a faptelor antisociale, conform competenţelor ce-i revin prin Legea 155/2010, intervenindu-se cu măsuri specifice în situaţia în care s-au constatat încălcări ale actelor normative pentru care suntem abilitaţi să constatăm şi să aplicăm sancţiuni.
                                     
                                           *
Potrivit competenţelor ce ne revin pe linie de constatare a contravenţiilor, în perioada menţionată au fost aplicate 145 sancţiuni contravenţionale, după cum urmează:
 Legea 61/1991 ---------10;
 Legea 12/1990 ---------13;
 H.C.L. 70/2011 ------ 105;
 H.C.L. 76/2002 -------- 5;
 H.C.L. 202/2005 -------4;
 O.G.99/2000 ----------- 5;
 Legea 50/1991 --------- 1;
 H.C.L. 221/2009 --------1;
 O.U.G.78/2000 --------- 1.

În perioada supusă analizei, poliţiştii locali, au constatat un număr de 145 contravenţii, fiind aplicate 55 sancţiuni cu amendă în valoare totală de 10.350 lei, 13 sancţiuni cu avertisment şi confiscarea sumelor de bani provenite din activităţi de comerţ ilicit şi 77 cazuri, în care, datorită pericolului social redus al faptelor, s-a dispus avertizarea scrisă a contravenienţilor.


                                     *
Menţinerea ordinii şi liniştii publice pe raza municipiului Botoşani

În vederea îndeplinirii acestei sarcini, au fost efectuate patrulări în zonele de competenţă, în trei schimburi, patrule mixte (câte 10 poliţişti locali/zi) cu agenţi ai Poliţiei Municipiului şi s-au efectuat intervenţii rapide în cazurile în care s-a impus această măsură.
 
Conform Legii 61/1991, au fost constatate 10 contravenţii, din care 7 sancţionate cu amendă în valoare de totală de 1.400 lei, una cu avertisment şi confiscarea sumei de 7 lei şi 2 cu avertisment scris.
În funcţie de articolul din lege încălcat, sancţiunile contravenţionale aplicate, se referă la:
  Patru  persoane au fost sancţionte contravenţional, conform art. 3, pct. 3, din care 3 cu amendă în valoare de 500 lei şi una cu avertisment şi confiscarea sumei de 7 lei,  pentru apel repetat la mila publicului a unor persoane apte de muncă.
  O persoană a fost sancţionată contravenţional, conform art. 3, pct. 1 cu amendă în valoare de 200 lei, pentru adresare de injurii şi expresii jignitoare, precum şi ameninţări cu acte de violenţă la adresa cetăţenilor.
  Două persoane au fost sancţionate conform art. 3, pct. 23, din care una cu amendă în valoare de 200 lei şi una cu avertisment scris, deoerece au consumat băuturi alcoolice pe domeniul public din municipiul Botoşani.
  O persoană a fost sancţionată conform art. 3, pct. 31 şi 25 cu amendă în valoare de 300 lei, deaorece tulbura ordinea şi liniştea publică, iar la solicitarea poliţistului local a refuzat să dea detalii privind indentitatea sa.
  Două persoane au fost sancţionate contravenţional, din care una  cu amendă în valoare de 200 lei şi una cu avertisment scris, conform art. 3, pct. 25, pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice.

 


         Combaterea comerţului stradal neautorizat
S-au executat activităţi operative pentru combaterea comerţului neautorizat precum şi a altor fapte antisociale în special în Piaţa Centrală, dar şi în celelalte zone ale municipiului.


Conform Legii 12/1990, au fost sancţionate 13 persoane, din care una cu amendă în valoare de 1000 lei, 12 cu avertisment şi confiscarea sumei de 83 lei, precum şi a mai multor bunuri expuse la vânzare fără documente de provenienţă şi una cu avertisment scris.


  Conform H.C.L. 202/2005, privind activităţi de comerţ ilicit, 4 persoane au fost sancţionate cu amendă în valoare de 200 lei, conform art. 29, alin.2, lit. j, deoarece comercializau produse în alte locuri decât cele stabilite de administraţia pieţei.
 

  

            Conform O.G.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă au fost  sancţionate 5 persoane, din care una cu amendă în valoare de 200 lei şi 4 cu avertisment scris, conform art. 73, pct.1, pentru desăşuarea de acte de comerţ,  fără a deţine acord de utilizare a domeniului public.

 


Prevenirea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul protecţiei mediului
S-au desfăşurat activităţi de verificare a agenţilor economici cu privire la existenţa contractului pentru prestarea activităţii serviciului de salubrizare. Până în prezent au fost verificate un număr de 76 de societăţi,  situaţia prezentându-se astfel:
- 24 au încheiat contract după ce au fost somate de către Poliţia Locală;
- 46  nu au contract încheiat cu S.C. URBAN SERV S.A.;
- 2 societăţi nu mai au activitate (închise);
- 2 societăţi au refuzat să prezinte contractul la solicitarea poliţiştilor  locali şi, de asemenea, au refuzat să primească înştiinţarea scrisă cu prevederile legale în vigoare la care trebuie să se supună;
- 2 societăţi  au încheiat  contract cu PAVRA SRL.
Continuând activitatea pe această linie, în perioada următoare vor fi înştiinţaţi în scris un număr de 15 agenţi economici noi înfiinţaţi, cu privire la obligativitatea încheierii contractului de prestări servicii cu S.C. Urban Serv S.A., stabilindu-se un termen de 10 zile pentru intrarea în legalitate, iar, în cazul agenţilor economici care nu au încheiat contract deşi au fost informaţi că trebuie să intre în legalitate, vor fi somaţi, urmând ca în cazul neconformării să se dispună aplicarea de sancţiuni.

În vederea păstrării curăţeniei oraşului, s-a acţionat zilnic pentru depistarea şi sancţionarea persoanelor care depozitează gunoi menajer, deşeuri, moloz, etc. în locuri neautorizate, prin patrulare şi organizarea de pânde în locurile în care de obicei se manifestă acest fenomen.
Conform H.C.L. 76/2002 a fost sancţionată o persoană, cu amendă în valoare de 200 lei după cum urmează:
  O  persoană a fost sancţionată conform art. 4, lit.d, cu amendă în valoare de 200 lei, pentru distrugerea unui coş de gunoi.


Conform H.C.L. 221/2009 a fost sancţionată o persoană cu avertisment scris după cum urmează:
   O persoană a fost sancţionată contravenţional conform art. 7, cu avertisment scris, deoerece plimba câinele de companie pe domeniul public fără lesă.

 


Prevenirea şi sancţionarea contravenţiilor
în domeniul disciplinei în construcţii şi afişajului stardal
S-au desfăşurat activităţi de verificare a extinderilor pe domeniul public fără autorizaţie de la Primărie.
 Conform Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii în locuinţe a fost sancţionată contravenţional, o persoană, conform Legii 50/1991, art. 26, alin.1 lit.a, cu amendă în valoare de 1.000 lei, deoerece a demarat construirea locuinţei fără autorizaţie de construcţie.
Conform H.C.L. 76/2002 au fost sancţionate 4 persoane cu amendă în valoare de 1250 lei, conform H.C.L. 76/2002, art. 3, lit. e, deoerece au fost depistate lipind afişe în alte locuri decât cele stabilite pentru afişaj stradal.

 

           
                                                            *
Circulaţie pe drumurile publice
Au fost desfăşurate activităţi cu privire la circulaţia autovehiculelor destinate transportului de persoane inculusiv servicii de turism şi a vehiculelor destinate transportului de mărfuri şi bunuri a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone.
De asemeni portivit competenţelor conferite de art. 7, lit.b şi i din Legea 155/2009 au fost înaintată o adresă către reprezentanţi S.P.A.B.Z.A. Botoşani, privind lipsa indicatoarelor rutiere cu semnificaţia aacesul interzis al vehiculelor cu masă maximă admisă mai mare de 3,5 tone, cât şi a vehiculelor cu tracţiune animală pe diferite tronsoane de drum din municipiul Botoşani.

 În vederea fluidizării traficului rutier şi pietonal, în funcţie de competenţele ce ne revin pe această linie, au fost desfăşurate activităţi specifice pentru depistarea persoanelor care staţionează cu autovehiculele, le parchează în locuri interzise ori care circulă prin astfel de locuri.
                                                             
 Conform H.C.L. 70/2011 au fost constatate 105 contravenţii, din care 35 sancţionate cu amendă în valoare de 3.900 lei şi 70 avertisment scris, după cum urmează:
  Un număr de 94 persoane au fost sancţionate contravenţional, conform art. 14, alin. 13, din care 30 cu amendă în valoare de 3.300 lei şi 64 cu avertisment scris, deoarece nu au făcut dovada achitării taxei în parcare cu plată;
  Trei persoane au fost sancţionate conform art. 5, alin. 1, din care una  cu amendă în valoare de 100 lei şi 2 cu avertisment scris, deoarece au circulat cu bicicleta pe alei pietonale şi prin parcuri.
  Două persoane au fost sancţionate cu avertisment scris, conform art. 10, alin.1, deoerece au circulat cu vehiculul cu tracţiune animală pe raza municipiului Botoşani.
  Două persoane au fost sancţionate contravenţional, din care una cu amendă în valoare de 200 lei şi una cu avertisment scris, conform art. 11, alin. 3, deoerece a parcat autoturismul pe trotuar.
  Patru persoane au fost sancţionate contravenţional, din care 3 cu amendă în valoare de 300 lei şi una cu avertisment scris, conform art. 14, alin. 6, deoerece a parcat autovehiculul pe loc concesionat.


ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ PENTRU IDENTIFICAREA AUTOVEHICULELOR PARCATE NEREGULAMENTAR:

În cursul acestei săptămâni, agenţii Poliţiei Locale au acţionat în comun cu angajaţi ai S.C. HI SPEED RECOVERY S.R.L. pentru identificarea autovehiculelor parcate neregulamentar. Au fost  constatate un număr de 105 contravenţii,  din care  30  sancţionate cu amendă în valoare de 3.900 lei şi 75 cu avertisment scris.
Contravenţiile au fost constatate în următoarele zone:
- Calea Naţională -----------------51;
- Ion Pillat ------------------------- 14;
- Armeană   ------------------------ 21;
- Marchian  -------------------------8;
- Alte zone ------------------------11.


ACTIVITATEA DE PREVENIRE DESFĂŞURATĂ ÎN PATRULE MIXTE :

S-a executat serviciul în patrule mixte cu agenţi din cadrul Poliţiei Municipiului Botoşani, acţionând zilnic, un număr de 12 agenţi din care 2 pe linie de circulaţie şi 10 pe linie de ordine publică  (4 în schimbul I, şi 2 în schimbul II, 4 în schimbul III).
În cazul sesizărilor primite prin numărul de urgenţă 112, a sesizărilor cetăţenilor ori din oficiu, s-a dispus deplasarea echipei de intervenţie în toate cazurile în care s-a impus.
Tot în categoria activităţilor preventive, în special, în ceea ce priveşte  menţinerea unui climat de ordine şi linişte corespunzător, au fost legitimate 447 persoane, 431 atenţionate şi au fost dispersate 60 grupuri, care se manifestau zgomotos ori nu-şi justificau prezenţa în anumite locuri sau la anumite ore, iar în 3 cazuri s-a acţionat pentru aplanarea unor conflicte.

Activităţi de constatare a contravenţiilor în patrule mixte:
- Poliţie Locală
Poliţişti locali Ordine Publică:
Au constatat 59 contravenţii, din care 28 sancţionate cu avertisment scris, 11  avertismente şi confiscarea sumei de 78 lei  şi 20 cu amendă în valoare de 1.500 lei după cum urmează:
- Conform Legii 12/1990 au fost sancţionate 11 persoane, cu avertisment şi confiscarea sumei de 78 lei.
- Conform Legii 61/1991 au fost sancţionate 7 persoane, din care 6 cu amendă în valoare de 1.100 lei, una cu avertisment scris.
- Conform H.C.L. 70/2011 au fost sancţionate 39 persoane, din care 12 cu amendă în valoare de 1.300 lei şi 27 cu avertisment scris.
- Conform H.C.L. 202/2005 au fost sancţionate 2 persoane, cu amendă în valoare de 100 lei.
Poliţişti locali Rutier:
 Au fost constatate 5 contravenţii după cum urmează:
- Conform H.C.L. 70/2011 au fost sancţionate 5 persoane cu avertisment scris.


ALTE ASPECTE:
Au fost supravegheate unităţile de învăţământ avute în consemn, pentru îndepărtarea din preajma acestora a persoanelor care nu-şi justifică prezenţa, precum şi pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale din incinta şi zonele limitrofe ale acestor instituţii, nefiind constatate probleme deosebite.
            S-a acţionat în zona cimitirelor Pacea şi Eternitatea pentru combaterea faptelor antisociale şi îndepărtarea din zonă a persoanelor fără adăpost, care apelează la mila publicului ori a celor care consumă băuturi alcoolice.
               În cursul săptămânii s-a patrulat în permanenţă în parcuri, pe pietonalele Unirii, Transilvaniei şi Bancar, dar şi în celelalte zone, pentru prevenirea distrugerii arborilor, arbuştilor, a instalaţiilor de iluminat ornamentale, dar şi a celorlalte amenajări din aceste zone.
 

                                                                      DIRECTOR EXECUTIV,
                                                                                 Ioan ONUŢUPrinteaza articol
Copyright 2008 © Politia Locala Botosani. Toate drepturile rezervate.
Made by: